PANALANGIN ATBP…

Sunday, February 7, 2010

PAGLILINIS at PANALANGIN 2

Before everything else, manalangin po tayo ng Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Sumasampalataya,Luwalhati at Aleluya (3X each)…..

Hindi po ba karapat-dapat na tayo po ay maglinis muna at humingi ng patawad para sa ating mga kasalanan?

ANIMA CHRISTI

ANIMA CHRISTI, SANCTISSIMA, SANCTIFICAME CORPUS CHRISTI,
SACRATISIMUM SALVAME. SANGGUIS CHRISTI, PRETIOSSISIME
INEBRA ME, AQUA LATERIS CHRISTI, PURISSIMA MUNDA ME, SUDOR
VULTUS CHRISTI VIRTUOSISSIME SANA ME, PASSIO CHRISTI PIISIMA
COMFORTA ME, O BONE JESUS, CUSTODE ME: INTRA VULNERA TUA AB
SCONDE ME, NON PERMITTAS ME SEPARARE A TE, AB HOSTE MALIGNO DEFENDA ME; IN HORA MORTIS-VOCA ME.-JUBE ME.-VENIRE AD TE.-ET
PONE ME JUXTATE UT CUM ANGELIS ET ARCHANGELIS TUIS, LAUDEM
TE PER INFINITA SAECULA SAECULORUM: AMEN
ANIMA DOMINUS DEUS SABAOTH CHRISTE JESUS, JESUS, JESUS
CORPUS CHRISTE ATUM-PECATUM-EGOSUM-JERUSALEM-BARSEDIT,
LAVAVE ME SALVAME
 
PANALANGIN SA Dios INA
IKAW ANG REYNA NG MGA ANGHEL at LAHAT NG MGA ISPIRITO
IKAW ANG MANANALO AT PUPUGOT SA ULO NG AHAS NA PUNO NG MANUNUKSO IKAW ANG INA AT ANAK NA LALAKE AT ANAK NA BABAE SA LANGIT AT LUPA!!

PRODUCTA MARIA CREAVIT SALUS DEUS ANGELORUM MARIA MIMIT EN CREATA MANU DIVINO.JESUS, MARIA ,JOSEP INCARNATUS ET MARIA VIRGINE IN BAUTUTIS DEL ESPIRITU SANTO. AOM XOO BOO ATRYS MATRYS SYNOTRYS ERAIS…. Benidictum mitam et sanctissimam sanctum becaf altar dei mariae santissima virgo virgene mater dominum nostrum comportame generationes naturale  et cum semper de mater nostrae coeli. amen

PANALANGIN SA DIYOS AMA.
PATREM VENTORUM DEUM CUM RELIQUIS DE MORUM
LAUDAMUS OMNIBUS IN RELICTUM ESCIAMET ESCIT
DOMINUM ET DOMINE CATIBUS ET PATER AC CAELUM
ECCE EGO DEO PROMISIT COMPACTA MISELITUS ET
MEURUAM COELIBUS SEDERET IN VERTICE ET
DEO ABTEROMIA SAM CAM APORTOSUM AC  PATREM DEUM AMEN…
EGOSUM OMNIPOTENTEM,DEUM IX-PATER IG-MUNDI

SALVATOREM DEUM TRINITATEM SANCTUM UNUM
DEUM + AOE-UI + DEUS PATER, DEUS FILIUS, DEUS
ESPIRITU SANCTO, INFINITO DEUS, SANCTA MATER
DEI AL-EL-UYA, AL-EL-UYA, AL-EL-UYA, EGOSUM
PATER GENTILLE DEUM QUIMCICIO EGOSUM PATER
FILI DEUM ACDUDUM EGOSUM ESPIRITUM SANCTUM  PARACLITUM.
GABAYAN MO PO AKO SA LAHAT NG BAGAY AT IPAG-ADYA 
SA MGA TUKSO, MAGING SA MGA KAPAHAMAKAN SA BUHAY
NA ITO AT SA KABILANG BUHAY. SALAMAT AMA KO,
SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS, NIGNIMI JESUS. +

PANALANGIN SA DIYOS ESPIRITO SANTO
Cait Cait Deum Deum Ego Sum
Sisac Manisi Pisac
Lisac Magnisi Pisac
Spirito Sancto Mitam Benedictum Ego Sum
Spiritum Gratiam Sanctum Mey Meam
Deus Meoruam Deus Molum
Mesum Venite Ego Sum
Portitillo Suspendido Egolis Egolis
Nivit Pacem Adorabit
Deum Patrem Bonum Rigsit
Ego Sum Deus Gavinit
Spirito Sancto Mitam
Benedictam Ego Sum Micam
Virgum Gratiam Sanctum Meoroam
Mecum Venit Ego Sum MAtam
Ave Maria- Quip Quap Quiap
Sicut Deus Anima. JIA-HUA-HOW-HUAM……

Posted by lolo at 12:47 PM 0 comments

katanungan

This past few weeks I have been reading the very first part of the Bible and came up with a few question especially the creation as there are at least 2 accounts which happened on the 6th day where both male and female were created at probably the same time? with powers or dominion over the other creations…..The other account as most of us know, was the creation of Adam and Eve which happened after God rested on the 7th day. I brought this up to some of my close friends and one of the most interesting response and probably an eye opener to a lot of believers came from Ka Rogelio S. and Ka Dave L. that both has the same answer….I will leave it up to you readers….

KASAGUTAN SA TANONG MO BY KA ROGELIO S.
alam ko lahat tayo naghahanap ng sagot sa katanungan at ang ating paghahanap ng tungkol sa Dios ay walang Hangganan.
well! ito ang sagot ko sa tanong mo.
Sino kamo yong unang nilalang na Babae at Lalake,ito ay si Adan at si Eva. Ang Pangalang Adan ay Kinuha sa 4 na Buntala, at ang Pangalan naman ni Eva ay nanggaling sa tatlong Great rivers.
Ngayon ang Dalaway pinagpala ng Dios at silay nagkaanak.
Sa Biblia o BANAL NA KASULATAN ay di palaging binabanggit ang mga Ngalan ng Babae,bagkus mga lalake lamang. Sangayon sa lihim na kasaysayan .si Adan at Eva ay naganak ng dalawang lalake ngunit di binanggit na silay parehong may kakambal na kapatid na babae. kaya ang balak talaga ay mag cross breeding sila. ang kakambal ni Cain ang magiging asawa ni Abel ,at ang kakambal naman ni Abel ang magiging asawa ni Cain. Ngunit sa di nagustuhan ni Cain ang kakambal ni Abel na magiging asawa nya ,Kaya nagseselos si Cain Dahil ang kakambal niya na napakaganda ay mapapangasawa ni Abel at ang Pangit na kakambal ni Abel syang magiging asawa nya. kaya sa pangyayaring yon di niya matanggap na Pangit ang magiging asawa nya,(non palang kapanahunan nila ay may pangit na).kaya ang nangyari pinatay niya si Abel para mapangasawa niya ang kakambal niya.Nagaalay si Cain sa Panginoon ay hindi ito tinanggap sapagkat itong si Cain ay may galit na kay Abel at ang iniisip niya na ang gusto niyang mapangasawa ay ang kakambal niya ,at hindi ang kakambal ni Abel. iyon ang unang pagpatay ng tao sa kapwa. Umalis si Cain at tumira sa loob ng cueva ,na ang tawag ay cave of jewels, dahil sa mga nagkikislapang mga batong hiyas doon. at Si Adan at Eva ay nagkaanak pa ng isang lalake si Seth,na tumira naman sa itaas ng bundok. at silay tinawag na mga anak ng Dios. Sa Biblia ay di gaanong ipinaliwanag ang dahilan kung bakit pinatay ni Cain si Abel na kapatid niya.

PASIMULA
NG HINDI PA YARI ANG LANGIT AT LUPA ,
ANG PANGALANG MARIA SA DIOS INISIP
NA MAGAARUGA AT MAGTATANGKILIK,
SA DIVINO PASTOR NITONG SANGDAIGDIG.

NG GAWIN NG DIOS NA HARING MARANGAL
ITONG BUONG MUNDO NA KANYANG NILALANG.
AY ARAW NG LINGGO NG ITO’Y SIMULAN,
NG CREAVIT SANCTIBUS CLARUM ET TERRAM.

NG KINABUKASAN ARAW NG LUNES, AY SIYANG
PAGGAWA PERMAMENTENG LANGIT,
SAKA NAMAN YAONG LUPA AT ELEMENTONG TUBIG
NA MAYROONG MATABANG ,MAALAT, MAPAIT.

NG ARAW NG MARTES AY SIYANG PAGGAWA,
SARI SARING HAYOP AT HALAMANG MADLA.
YAONG TANANG HAYOP NA NAGSISIGALA,
TALAGA NG DIOS SA TAO’Y BIYAYA.

ARAW NG MIERCULES GINAWANG SARILI,
ANG ARAW AT BUWAN BITUING MARAMI,
YAONG TANANG TALA SA LANGIT PALAMUTI
MAKALILIWANAG NITONG BUONG ORBE.

NG ARAW NG HUEVES ISINUNOD NAMAN
SARI SARING IBON NA NAGLILIPARAN
AT ANG TANGING ISDA SA TUBIG ANG
TAHAN,SA TAO’Y TALAGANG PAKIKINABANGAN.

NG ARAW NG VIERNES ANG SABI SA BANAL NA AKLAT
BILANG IKA ANIM NG ARAW NA HUSTO,
AY SIYANG PAGGAWA’T PAGLIKHA SA TAO,
NUNO NATING ADAN SUMAPARAISO.

SAKA MATAPOS AT NG MABUO NA GINAWANG
LARAWAN SA TAONG ITSURA,
NILAGYAN NG SENTIDOT SANGKAP NA POTENCIA
SAKA HININGAHAN_ _ _ _ _ AY NAGING TAO NA.

SANGAYON SA BANAL NA KASULATAN, YAONG INIHIKAB
PANGALAN NG DIOS, NA KARAPAT DAPAT SA SINO
MANG TAONG MAKAPAG IINGAT NG AKLAT NA ITO AY
IPAGTATAPAT.AMEN.


Marami po ang tataas ang kilay at di makakaunawa sa mga bagay na iyan dahil taliwas dyan ang turo at ipinapalagay ng ibangmga Cristiano, Pero sa tulad nating mga Cristiano masasagot natin kung sino nga ba ang unang dalawang tao na nilalang ng Tatlong Personas. Bakit nakahanap si Cain ng napangasawa ganun din si Set. at noong palayasin si Cain sa Eden malinaw na may ibang mga tao na bukod sa kanila dahil sinabi ni Cain sa Dios "Napakalupit naman ng parusa ninyo sa akin maaaring patayin ako ng makakakita sa akin" Pero sinabi ng Dios na lalagyan niya si Cain ng tanda at paparusahan niya ang gagalaw kay Cain.
Sa katotohanan na lang, Kung paanong nilalang ng Dios ang lahat ng mga bagay na may ibat ibang uri ganun din ang tao. Ka Alex
.tama po yang kuwento ni rogelio yan po ang nakasulat sa mga testamento,    Ka Dave

wow magic! kakaiba ka talaga! ur the best!!Ka Genrez04

minsan po ay mga tanong na di natin masagot kung biblia lamang ang pag babatayan natin, kaya nga po nag kagulo ang mananampalataya at nag kanya kanyang interpritasyon ng bibliya, ang resulta watak watak na paniniwala at nag kanya kanya at nag ka grupo grupo na halos lahat ay umaakin na sila ang ginabayan ng spirito santo, kaya nga po sa nag hahanap ng katotohanan ay talagang hahanapin natin ang karununngan para naman makamtam natin ang mga sagot na hinahanap natin ..

ang una pong tanong ay talaga po bang sila lang dalawa ang anak ni adan at ni eba ? sa biblia po ay lumabas na parang sila lang dalawa pero nag taka po tayo kung saan galing yung asawa nya ? at ano ba talaga ang dahilan at pinatay ni cain si abel ? dahil lang ba sa di tinangap ng diyos ang kanyang alay o handog ? o baka may iba pang dahilan ?
Sa testamento ng grand universus architectus doon nyo po makikita ang kasagutan sa mga tanong na yan at dun din po sa misteryo principal unang version. Ka Dave
 
Mahirap din po sagutin ang mga katanungan na napapaloob dito…Kaya napag-isipan ko na manalangin na lang tayo at baka sakali ay pagkalooban tayo ng malawak na pang-unawa sa paggabay ng Esp. Santo….Siya Nawa..

Posted by lolo at 1:19 AM 0 comments

Friday, December 25, 2009

what is your impression on this picture taken after the Pope was assasinated and survived it? it puzzled me too…

Posted by lolo at 2:06 PM 0 comments

happy holidays to all
here’s a general prayer that was shared to me way back…kaya maraming salamat po at ipanalangin din ang nag-share…

PANALANGIN PARA SA MANLILIKHANG ESPIRITU
VENI, CREATOR SPIRITUS, MENTES TUORUM VISITA,
IMPLE SUPERNA GRATIA QUAE TU CREASTI PECTORA.
QUI DICERIS PARACLITUS, ALTISSIMA DONUM DEI,
FONS VIVUS, IGNIS, CARITAS,

ET SPIRITALIS UNCTIO. TU, SEPTIFORMIS MUNERE,
DIGITUS PATERNAE DEXTERAE, TU RITE PROMISSUM PATRIS,
SERMONE DITANS GUTTURA. ACCENDE LUMEN SENSIBUS:
INFUNDE AMOREM CORDIBUS: INFIRMA NOSTRI CORPORIS
VIRTUTE FIRMANS PERPETI.

HOSTEM REPELLAS LONGIUS, PACEMQUE DONES PROTINUS:
DUCTORE SIC TE PRAEVIO VITEMUS OMNE NOXIUM.

PER TE SCIAMUS DA PATREM, NOSCAMUS ATQUE FILIUM;
TEQUE UTRISQUE SPIRITUM CREDAMUS OMNI TEMPORE.

DEO PATRI SIT GLORIA, ET FILIO, QUI A MORTUIS
SURREXIT, AC PARACLITO, IN SAECULA SAECOLUROM. AMEN.

Posted by lolo at 1:46 PM 0 comments

Monday, December 7, 2009

antingero 2

until now, i am still wondering if I should be considered as one…..But then thru this subject, I met and connect with a lot of people now I can call friends thru the net…It is probably God-sent and God given that I will and should connect with these "new friends" as part of my refuge in my new world…
the real thing about it is that i did not inherit or somebody passed on to me any of the knowledge that is or going to be the meat(sorry, doon sa mga vegetarians) of this blog. Most of what i know are or were just shared very recently by some and the rest were picked from here and there in the world wide web…sa ngayon pa man ay ihinihingi ko na ng paumanhin at sana walang magagalit lalo na iyong talagang mga pinanggalingan ng gamit…
ang tangi ko lamang sadya ay mag- share din ng anumang makakatulong sa kapuwa lalo na sa larangang ito. minsan kasi ay huli na bago natin ito maisip… kaya in a way, sana’y marapatin po ng Panginoon na mangyari ang kabutihan ng kalooban ng bawa’t tumatahak sa landas na ito na patnubayan tayong lahat sa ikabubuti ng sanlibutan….magandang gabi po sa lahat and God bless…

Posted by lolo at 5:44 PM 0 comments

Monday, November 9, 2009

I…AM….ANTINGERO?

I am not a real antingero. This is the truth. The most of my lot came from here and there where I have the opportunity of meeting different people from all walks of life and also what I have come across with thru reading when My sight was still pretty sharp and at the present moment from the internet o world wide web. The reason I pick the name lolosapunso was because the older generation use to scare us if we do not join lola during 6 o’ clock prayers way way back when she was around.
By the way, this blog is about the life and times that I have gone thru plus or minus the prayers, good things and otherwise. I spend a lot of years living and growing up in the 3 main areas of the Philippines lalo na sa Luzon at Visayas where I learned so many things in and out of School. This is where I hanged out with some healers ( faith and fake), as they used to send me to buy stuff (albularyo items like ugat, leaves, etc. in Quiapo and other places). In the early stages of my so-called life if it was, I already sensed that I was a "rolling stone." It’s not the band from England but the one that keeps on rolling.
Even at the present time I still keep moving as the last one was about 9 months ago. In the last ten years alone, I have lived in at least 6 different addresses, not to mention jobs or work related that took me to different corners of the world. Nevertheless, after so many years of "rolling" dealing with life situations and trials, I’m here again being awashed into the secret or esoteric knowledge. For so long, maybe because of the forgetfulness of faith, and of all the blessings that was found and slowly disappeared paved the way back to faith. Most of the subjects or items that will be on this blog will be some of the things that have been a part of the times of my life. Regarding the secret learning that I have found thru the years, which until now still I am searching for meanings, as most of them I don’t understand, A few which was given to me way back when I was very young and told me to do the 777 prayer offerings for 7 fridays.It is also kind of hard to share as I hardly know the things related to background and meanings of the said prayers or names, but if I come across with any related knowledge, I will try to share, but of course, with the permission of the originator.
And i have a big faith on all of this as I have been delivered in several occasions that even the science of man cannot explain. Based on my own conclusion, it must be God’s will.I just don’t have any idea which one works. I do not own any piece of special rock, medallion, oil, or handkerchief including the words that I was asked to offer prayers when I was a kid. I am amazed and also thankful to all the other brothers and sisters that blogs with meaning and explanations. Until next time and peace abound everybody. Have a good day and God bless.

Posted by lolo at 4:57 PM 0 comments
Advertisements
This entry was posted in RELIGION. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s